Beroepsaansprakelijkheid
Verzekerd is de immateriële schade toegebracht aan derden als gevolg van onjuiste adviezen, fouten e/o nalatigheden waardoor uw opdrachtgever financieel nadeel lijdt.

Bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid
Verzekerd is de aansprakelijkheid welke derden lijden als gevolg van grove schuld en nalatigheid aan de zijde van bestuurders en commissarissen.

De aansprakelijkheid voor bedrijven en milieu
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor materiële en letselschade toegebracht aan derden inclusief werkgeversaansprakelijkheid en eventueel indien van toepassing de aansprakelijkheid voor de door u geleverde producten en aan het milieu.

Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen (WEGAM)
U kunt als werkgever door uw personeel aansprakelijk gesteld worden indien zij als bestuurder van een motorrijtuig zakelijk actief of onderweg zijn en materiele of letselschade schade oplopen. Dit naar aanleiding van een door de Hoge Raad gewezen arrest (het zgn. “Arena-arrest”)