MARKET INSIGHT APRIL 2019 EUROPESE BINNENVAART

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen. De Market Insight-bulletin van april 2019 biedt een schat aan informatie over de situatie van de binnenvaart in het derde kwartaal van 2018 (KW3 2018). Een beknopte samenvatting van het rapport staat hieronder. Het volledige rapport kan worden gedownload in pdfformaat in het […]

‘Toekomst van de binnenvaart is goud’

Interview | Dominic Schrijer Meer vervoer moet verplaatst worden van de weg naar het water, vindt de regering. Maar dan moet de branche wel steun krijgen voor verduurzaming, zegt de voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer. Onlangs voer Dominic Schrijer een stukje mee op een binnenvaartschip, van de Kreekraksluizen bij Bergen op Zoom naar de Volkeraksluizen bij Willemstad. Het was een koppelverband, een groot schip. De bemanning had containers opgehaald in Antwerpen. […]

Verzekeren tegen cybercrime. Verstandig of niet?

Voor de kosten naar aanleiding van cybercrime moet u over het algemeen zelf opdraaien. Deze kosten kunnen hoog oplopen wanneer u bijvoorbeeld wordt gehackt en bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Maar ook bij imagoschade of een datalek kunnen de kosten extreem hoog oplopen. Daarom is het mogelijk een cyberverzekering af te sluiten. Uw bedrijf verzekeren of niet? Of het rendabel is om uw bedrijf te verzekeren tegen cybercrime is […]

Verzuim in Nederland blijft toenemen

In 2018 lag het verzuimpercentage in Nederland op 4,2%, hoger dan in de jaren daarvoor (3,8% en 3,5% in 2017 en 2016). Bij grote bedrijven ligt het verzuim het hoogst, maar ook in het mkb neemt het toe. Dat blijkt uit cijfers van arbodienst ArboNed over 2018. Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Bij grote bedrijven met meer dan 200 medewerkers nam het verzuim toe van […]

Bedrijfs- en/of Bestuurdersaansprakelijkheid, heeft u “uw zaakjes” op orde?

Bedrijfsaansprakelijkheid Bedrijven kunnen door diverse partijen (bedrijven e/o personen) aansprakelijk worden gesteld om bij derden ontstane e/o geleden schade(n) ontstaan door uw schuld (onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming dan wel wanprestatie) te verhalen. Indien aansprakelijkheid is aangetoond, kan een bedrijf mogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende schaden: ● Milieuschaden (emissies naar grond, water of lucht); ● Letselschaden van eigen medewerkers en derden; ● Materiële – en bedrijfsschade van de omliggende […]

Bent u voorbereid in geval van een (brand)calamiteit?

Een brand zoals in januari 2011 bij chemieconcern Chemie-Pack in Moerdijk heeft enorme gevolgen gehad voor de onderneming zelf, de directie en werknemers, maar ook voor gedupeerde burgers en betrokken overheden. Hoe kunnen bedrijven hun risico’s op grootschalige calamiteiten beheersen? Belangrijk is voor een up-to-date preventiebeleid en crisis-, communicatie- en continuiteitsplan zorg te dragen. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven die zich vooraf niet goed hebben voorbereid op een calamiteit, […]

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Op 1 januari 2024 gaat het asbestverbod in. Dat betekent dat voor die datum alle daken (zoals golfplaten en dakleien) waar asbest is blootgesteld aan de buitenlucht verwijderd moeten zijn. De regeling is van invloed op zowel particulieren als ondernemers. Asbest: wat is dat? Asbest is een verzamelnaam voor zes mineralen en bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. In het verleden werd asbest vaak gebruikt vanwege de goede eigenschappen. Het […]

Wat te doen bij bliksemschade?

Een warme en broeierige zomerdag in Nederland eindigt regelmatig met een flinke onweersbui. Soms ver weg, en als je pech hebt recht boven je woning. Maar wat moet je doen als de bliksem inslaat? En ben je dan verzekerd tegen bliksemschade? Wanneer is er sprake van bliksemschade? Als de bliksem in jouw woning slaat, of bij jou in de omgeving, kan er behoorlijk wat schade veroorzaakt zijn. Er kan brand […]

De gevolgen van brandschade

Je kan op verschillende manieren getroffen worden Brandschade is alle schade als gevolg van vuur. Dus ook – volgens vrijwel alle verzekeraars – roet-, rook- en blusschade. De gevolgen van brandschade kunnen enorm zijn. Maar liefst de helft van door brand getroffen Nederlandse bedrijven gaat binnen twee jaar failliet. Die gevolgen betreffen onder andere schade aan het pand, schade aan voorraad en inventaris, schade aan het wagenpark en misgelopen inkomsten. […]

Aantal phishing-aanvallen neemt sterk toe

Diverse banken waarschuwen ondernemers voor phishing: een vorm van internetfraude waarbij criminelen op een slinkse wijze proberen je bedrijfsgegevens te achterhalen en geld te innen. Het aantal phishing-aanvallen neemt dan ook aanzienlijk toe, mede dankzij de hoge succesfactor voor criminelen. Hoe voorkom je dat jouw bedrijf getroffen wordt? >> Hoe kun je phishing herkennen? >> 9 tips om te voorkomen dat jouw bedrijf getroffen wordt Een e-mailbericht van je bank […]