Bedrijfs- en/of Bestuurdersaansprakelijkheid, heeft u “uw zaakjes” op orde?

Bedrijfsaansprakelijkheid Bedrijven kunnen door diverse partijen (bedrijven e/o personen) aansprakelijk worden gesteld om bij derden ontstane e/o geleden schade(n) ontstaan door uw schuld (onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming dan wel wanprestatie) te verhalen. Indien aansprakelijkheid is aangetoond, kan een bedrijf mogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende schaden: ● Milieuschaden (emissies naar grond, water of lucht); ● Letselschaden van eigen medewerkers en derden; ● Materiële – en bedrijfsschade van de omliggende […]

Bent u voorbereid in geval van een (brand)calamiteit?

Een brand zoals in januari 2011 bij chemieconcern Chemie-Pack in Moerdijk heeft enorme gevolgen gehad voor de onderneming zelf, de directie en werknemers, maar ook voor gedupeerde burgers en betrokken overheden. Hoe kunnen bedrijven hun risico’s op grootschalige calamiteiten beheersen? Belangrijk is voor een up-to-date preventiebeleid en crisis-, communicatie- en continuiteitsplan zorg te dragen. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven die zich vooraf niet goed hebben voorbereid op een calamiteit, […]

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Op 1 januari 2024 gaat het asbestverbod in. Dat betekent dat voor die datum alle daken (zoals golfplaten en dakleien) waar asbest is blootgesteld aan de buitenlucht verwijderd moeten zijn. De regeling is van invloed op zowel particulieren als ondernemers. Asbest: wat is dat? Asbest is een verzamelnaam voor zes mineralen en bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. In het verleden werd asbest vaak gebruikt vanwege de goede eigenschappen. Het […]

Wat te doen bij bliksemschade?

Een warme en broeierige zomerdag in Nederland eindigt regelmatig met een flinke onweersbui. Soms ver weg, en als je pech hebt recht boven je woning. Maar wat moet je doen als de bliksem inslaat? En ben je dan verzekerd tegen bliksemschade? Wanneer is er sprake van bliksemschade? Als de bliksem in jouw woning slaat, of bij jou in de omgeving, kan er behoorlijk wat schade veroorzaakt zijn. Er kan brand […]

De gevolgen van brandschade

Je kan op verschillende manieren getroffen worden Brandschade is alle schade als gevolg van vuur. Dus ook – volgens vrijwel alle verzekeraars – roet-, rook- en blusschade. De gevolgen van brandschade kunnen enorm zijn. Maar liefst de helft van door brand getroffen Nederlandse bedrijven gaat binnen twee jaar failliet. Die gevolgen betreffen onder andere schade aan het pand, schade aan voorraad en inventaris, schade aan het wagenpark en misgelopen inkomsten. […]

Aantal phishing-aanvallen neemt sterk toe

Diverse banken waarschuwen ondernemers voor phishing: een vorm van internetfraude waarbij criminelen op een slinkse wijze proberen je bedrijfsgegevens te achterhalen en geld te innen. Het aantal phishing-aanvallen neemt dan ook aanzienlijk toe, mede dankzij de hoge succesfactor voor criminelen. Hoe voorkom je dat jouw bedrijf getroffen wordt? >> Hoe kun je phishing herkennen? >> 9 tips om te voorkomen dat jouw bedrijf getroffen wordt Een e-mailbericht van je bank […]

Tijdelijk contract? Hier heb je recht op

Een tijdelijk contract – officieel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd – is een contract dat in de meeste gevallen na een afgesproken periode automatisch stopt. Je werkgever hoeft niet naar het UWV of de kantonrechter om het contract te ontbinden. Wat zijn jouw rechten en plichten als werknemer met een tijdelijk contract? We zetten de feiten voor je op een rij. ●Heb je een contract voor minder dan zes maanden, […]

Ruitschade op vakantie. Wat betekent dit voor je tolvignet?

Ga jij deze zomer met de auto op vakantie? Dan kan het zijn dat je een tolvignet nodig hebt om op de buitenlandse snelwegen te mogen rijden. O.a. voor Oostenrijk en Zwitserland heb je een dergelijk vignet – meestal in de vorm van een sticker op de voorruit – nodig. Maar wat gebeurt er met de geldigheid van het vignet als je autoruitschade hebt en de ruit vervangen dient te […]

BLN-Schuttevaer wil snel erkenning voor aangepaste, schone motoren

Aangepaste scheepsmotoren die door meten aan de pijp net zo schoon blijken te zijn als motoren met typegoedkeuring, moeten ook door de overheid erkend worden. Dat stelt Koninklijke BLN-Schuttevaer voor in een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen. De brief volgde na het gesprek dat de organisatie met de minister had op 12 juli. “De door de sector en overheid gewenste vergroening van de binnenvaart zal voor het belangrijkste deel […]

Aanhoudende groei containeroverslag kan daling overslag overige sectoren niet volledig compenseren

Totale overslag in haven Rotterdam 2,2% minder dan in eerste helft van 2017. •Groei containeroverslag zet door (+5,9%) •Duidelijk minder overslag ruwe olie (-7,6%) en kolen (-11,9%), mede als gevolg van het voorziene sluiten van kolengestookte energiecentrales •Omzet en bedrijfsresultaat Havenbedrijf stabiel, netto resultaat sterk vertekend door eenmalige ‘papieren’ bate als gevolg van boekhoudkundige verwerking van fiscale openingsbalans •Belangrijke stappen gezet in Energietransitie De haven van Rotterdam heeft in de […]