Opstallen en gebouwenverzekering
Verzekerd zijn de opstallen, loodsen e.d. tegen de gevaren van brand, explosie, waterschade, vliegtuigschade e.d.

Inventaris-, goederen- en reconstructieverzekering
Verzekerd is de inventaris en de goederenvoorraad tegen de gevaren van brand, explosie, waterschade, e.d. Tevens kunt u het risico van reconstructie meeverzekeren om verloren gegane gegevens te kunnen achterhalen, m.n. administratiebescheiden.

Bedrijfssschade
Verzekerd zijn de vaste lasten inclusief netto winst van een bedrijf welke geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een calamiteit, verzekerd onder brandverzekering (opstallen e/o goederen/inventaris verzekering).

Extra kosten
Verzekerd zijn de “extra” kosten die u moet maken om uw bedrijf als gevolg van het brandevenement zo spoedig mogelijk als vanouds te laten functioneren. U kunt hierbij denken aan de navolgende kosten: huur vervangende kantoorruimte, huur computers, inzet extra personeel e.d.

Glasverzekering
Verzekerd is het glas aanwezig, op of aan het gebouw tegen alle van buitenkomende onheilen. De vergoeding is veelal in natura.

Lichtreclameverzekering
Verzekerd is de lichtreclame aanwezig in de omgeving of op het gebouw tegen alle van buitenkomende onheilen.