Consulting

BCi heeft de mogelijkheid om met de inzet van specifieke expertise, creativiteit en gezond verstand de (dagelijkse) risico’s van uw bedrijf actief te managen. Wij presenteren u een duidelijk en overzichtelijk beeld van uw huidige situatie op grond waarvan u een weloverwogen beslissing kunt nemen of keuzes kunt maken.

Risico’s nemen toe, zowel in aantal als in omvang. De financiële consequenties in geval van een calamiteit kunnen desastreus zijn. Veel bedrijven hebben hun “risico management” niet op orde!

BCi is erop gericht om op een overzichtelijke, efficiënte en gestructureerde wijze de kernrisico’s van het bedrijf inzichtelijk te maken, plan van aanpak op te stellen en actief betrokken te zijn bij de implementatie van afspraken, procedures en controle mechanismen.

De klant staat in dit proces centraal en daarom zijn de resultaten altijd maatwerk.

Op al onze consultancy werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken? Neem dan contact met ons op via email of bel voor een vrijblijvend gesprek!