Werkmaterieel (kranen, bobcats, shovels, vorkheftrucks)
Een graafmachine die een ondergrondse kabel raakt, een shovel of vorkheftruck die tegen een persoon of pand aanrijdt, een kraan die omvalt tegen een pand enzovoorts. Dit soort incidenten kunnen leiden tot aanzienlijke schaden. Met andere woorden, een goede verzekering afgestemd
op de risico’s is van groot belang.

Naast de dekking in het kader van Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) voor schade toegebracht aan derden kan tevens verzekerd worden een zgn. “All Risks” dekking of een Brand/diefstal dekking ten behoeve van het verzekerde materieel. Ook kan een dekking voor schaden toegebracht aan andere eigendommen van verzekerde worden uitgenomen.

Deze risico’s kunnen wij afhankelijk van risico en omvang op de beurs of in de provinciale markt onderbrengen.