De Binnenvaart is volop in beweging! De afgelopen decennia is er enorm veel veranderd en is de binnenvaart verder geprofessionaliseerd. De schepen zijn in volumes en waarden fors toegenomen. In de meeste gevallen wordt er gevaren met “vreemd”  personeel door geheel Europa en dat alles in een 24-uurs economie.

De risico’s op het water zijn navenant toegenomen. In geval van aanvaring kan los van de eigen schaden, forse schaden aan derden ontstaan. U kunt hierbij denken aan schade aan het aangevaren schip of object, milieuverontreiniging, schade aan de vervoerde ladingen, personele schaden, tijdverlet, wrakopruimings- en/of bergingskosten enzovoorts.

Mede gezien de toegenomen belangen en vele risico’s van elke dag is maatwerk hiervoor vereist.

Met behulp van een goede analyse kunnen wij uw bedrijfsrisico’s volledig in kaart brengen. Aan de hand hiervan kunt u in overleg met de adviseur beoordelen welke risico’s u wel of niet kunt dragen.

BCi kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken? Neem dan contact met ons op via email of bel voor een vrijblijvend gesprek!