BCi heeft zich tot doel gesteld het MKB-Bedrijf, de zelfstandig ondernemer, de vrije beroepsbeoefenaar inclusief betrokken personeel optimaal van dienst te zijn bij de advisering, bemiddeling en totstandkoming van verzekeringen. U kunt bij ons terecht voor al uw bedrijfsverzekeringen.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de navolgende verzekeringen
Bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, gebouwen- en inventarisverzekeringen, autoverzekeringen, werkmaterieel- of transportverzekeringen, ongevallen-, ziekteverzuim-, zorg- en werknemersverzekeringen enzovoorts.

BCi zal in nauw overleg met het bedrijf, de ondernemer een pakket op maat samenstellen om “het bedrijfskapitaal” optimaal te beschermen tegen calamiteiten zodat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is en blijft.

Specifieke diensten zoals het verzorgen van een risicoanalyse of een duidelijke vertaling van de werknemersverzekeringen en voorzieningen behoren ook tot de mogelijkheden. Tevens kunnen wij op verzoek een bedrijfspresentatie verzorgen.

BCi zal mede met behulp van zijn netwerk bestaande uit diverse specialisten op fiscaal en juridisch vlak zorgdragen voor kwalitatieve advisering. Hierbij zal onafhankelijkheid, flexibiliteit, integriteit en een grote mate van betrokkenheid de fundering zijn voor een duurzame en plezierige samenwerking.