BCi heeft zich tot doel gesteld het midden- en kleinbedrijf, de zelfstandig ondernemer, de vrije beroepsbeoefenaar inclusief betrokken personeelsleden optimaal van dienst te zijn bij de advisering en totstandkoming van schade- en levensverzekeringen, kortom alle bedrijfsverzekeringen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de navolgende verzekeringen:

Bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, gebouwen- en inventaris- verzekeringen, autoverzekeringen, werkmaterieel- of transportverzekeringen, ongevallen- en pensioenverzekeringen, ziekteverzuim-, zorg- en werknemersverzekeringen etcetera.

BCi zal in nauw overleg met de ondernemer een pakket op maat samenstellen om “het bedrijfskapitaal” optimaal te beschermen tegen calamiteiten zodat de continuïteit van de onderneming gewaarborgd is en blijft.

Specifieke diensten zoals het verzorgen van een risicoanalyse of een duidelijke vertaling van de werknemersverzekeringen en voorzieningen behoren zonder meer tot de mogelijkheden. Tevens kunnen wij een bedrijfspresentatie voor u verzorgen.

BCi zal mede met behulp van zijn netwerk bestaande uit diverse specialisten op fiscaal en juridisch gebied zorgdragen voor kwalitatieve advisering. Hierbij zal onafhankelijkheid, flexibiliteit, integriteit en een grote mate van betrokkenheid de fundering zijn voor een duurzame en plezierige samenwerking.

Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van toepassing.