Ongevallen
Een collectieve ongevallenverzekering ten behoeve van uw personeel is een relatief voordelige en goede arbeidsvoorwaarde ten behoeve van uw personeel. De dekking is veelal wereldwijd van toepassing en geldt 24 uur per dag. Verzekerd is een uitkering bij overlijden of in geval van blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

Arbeidsongeschiktheid
Je bent werknemer en raakt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dan kun je er flink in inkomen op achteruitgaan. Met de WGA-hiaatverzekering ben je verzekert van een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

Wat is de WGA?
Zoals u weet is de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. Het financiële tekort dat kan ontstaan in geval van arbeidsongeschiktheid heeft tot gevolg dat veel werknemers in geval van arbeidsongeschikt niet de gewenste 70% van het salaris ontvangen als uitkering. 

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA regelt je inkomensvoorziening als je gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. Je hebt recht op een WGA-uitkering als je:

–       tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt bent;
–       als je wel volledig (tussen de 80 en 100%), maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschikt bent.

WGA-Excedent verzekering
Werknemers die een inkomen hebben boven de WIA-loongrens (2014 Euro 51.417,-) hebben een aanvullend tekort aangezien men maximaal WIA-premies betaalt tot de WIA-loongrens. Dit betekent dat wanneer u 70% van het salaris wenst te verzekeren, de navolgende berekening dient toe te passen, te weten: 70% van het salaris -/- 70% v/d WIA-loongrens = de te verzekeren rente.

De genoemde producten zijn zowel op individuele basis als collectief te verzekeren. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar zowel privé als zakelijk.

Ziekteverzuim
De verzekering dekt het risico van uw loondoorbetalingsverplichting ten gevolge van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw personeel gedurende het 1e en 2e jaar.

U kunt dit risico conventioneel verzekeren met een eigen risico per ziektegeval of op Stop Loss basis wat inhoudt een collectieve dekking met een vast eigen behoud c.q. eigen risico voor alle ziektegevallen gedurende het jaar. Naar keuze kunt u een dekking uitnemen van 70% of 100%
van het te verzekeren loon.

Tevens zijn er verschillende modules beschikbaar om aanvullende dienstverlening op het gebied van ARBO dienstverlening uit te nemen waarmee u tegelijkertijd voldoet van uw wettelijke verplichtingen.

Bijkomend voordeel is dat u één aanspreekpunt hebt in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

U kunt dit risico conventioneel verzekeren met een eigen risico per ziektegeval of op Stop Loss basis wat inhoudt een collectieve dekking met een vast eigen behoud c.q. eigen risico voor alle ziektegevallen gedurende het jaar. Naar keuze kunt u een dekking uitnemen van 70% of 100%
van het te verzekeren loon.

Tevens zijn er verschillende modules beschikbaar om aanvullende dienstverlening op het gebied van ARBO dienstverlening uit te nemen waarmee u tegelijkertijd voldoet van uw wettelijke verplichtingen.

Bijkomend voordeel is dat u één aanspreekpunt hebt in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

WGA Eigen Beheer
Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Via deze wet krijgen zij na 2 jaar ziekte een arbeidsongeschiktheidsuitkering. UWV voert de WIA uit, de kosten komen voor rekening van u als werkgever. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van de branche waarin u werkzaam bent en uw WIA-instroom over de afgelopen jaren.

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering relatief laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie aan het UWV en vervalt de gedifferentieerde premie. Hiervoor in de plaats komt de premie van de WGA Eigen Beheer verzekering. Als een werknemer recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u (lees verzekeraar) deze de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar wordt de uitkering door het UWV voortgezet.

Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering dan wordt de uitkering vanaf aanvang direct door het UWV voldaan.

Zakenreisverzekering
Een doorlopende reisverzekering ten behoeve van het personeel, de directeur eigenaar inclusief partner die regelmatig privé of zakelijk onderweg zijn levert vele gemakken op en is per saldo voordeliger. Een dekking voor uw bagage, alternatieve verblijfskosten, ongevallen, ziektekosten, vervangend vervoer etc. zijn diverse risico’s welke verzekerd zijn.