Een van de motoren waar Nederland op draait is transport & logistiek. Via onze havens verlaten allerlei goederen in bulk, in containers, via Ro-Ro e.a. ons land en worden vele goederen ons land ingevoerd om per spoor, over de weg of door de lucht vervoerd te worden naar bestemmingen binnen geheel Europe en daarbuiten.

Hierbij is sprake van een zgn. keten van transport waarbij vele partijen in verschillende hoedanigheden betrokken zijn. Meer en meer is er sprake van multimodaal transport waarbij “de vervoerder” ten behoeve van ladingbelanghebbenden de goederen van “deur tot deur” doet en laat vervoeren. De “vervoerder” zal op zijn beurt allerlei partijen contractteren om het vervoer mogelijk te maken.

Of het nu gaat om stuwadoorswerkzaamheden, op- en overslag, douane activiteiten, bewerken en behandelen van goederen zoals labeling, packaging, pallettisering gevolgd door transport zijn werkzaamheden die hiervan onderdeel kunnen uitmaken.

Mede gezien de vele handelingen en betrokkenheid van diverse partijen is maatwerk hierbij van groot belang.

Met behulp van een goede analyse kunnen wij uw bedrijfsrisico’s volledig in kaart brengen. Aan de hand hiervan kunt u in overleg met de adviseur beoordelen welke risico’s u wel of niet kunt dragen.

BCi kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Mocht u vragen hebben of een afspraak willen maken? Neem dan contact met ons op via email of bel voor een vrijblijvend gesprek!