Transport(vervoerders)aansprakelijkheidsverzekering
Verzekerd is de aansprakelijkheid van de “logistieke” vervoerder e/o expediteur indien er schade ontstaat aan de goederen tijdens transport e/o opslag. Een vervoerder kan door de ladingbelang-hebbende aansprakelijk gesteld worden op grond van diverse vervoersvoorwaarden zoals de Fenex, de AVC of CMR voorwaarden.

Container en trailer casco(aansprakelijkheids-)verzekering
Naast de dekking in het kader van aansprakelijkheid ten overstaan van derden kan tevens verzekerd worden een “All Risks” dekking of een Brand/diefstal dekking ten behoeve van het eigen of gehuurde materieel. Deze objecten kunnen wij afhankelijk van risico en omvang zowel op de beurs als in de provinciale markt onderbrengen.

Transport/goederenverzekeringen (declaratie)
Verzekerd zijn de goederen die van A naar B over land, zee of door de lucht getransporteerd worden. Dit kan zijn binnen Nederland, Europa danwel wereldwijd. Afhankelijk van de situatie kunnen we een verzekering verzorgen op “losse” basis of doorlopend gebaseerd op “vervoerde” omzet of op basis van maandelijkse declaraties.

Wagenpark
Voor als uw voertuigen (personen- en/of bestel- en/of vrachtauto´s) kunnen wij een wagenparkverzekering opzetten. Hiermee kunne wij gunstige premies en condities realiseren. Tevens kunnen we meedenken aan maatwerkoplossingen middels risicoanalyse en preventieadvies. Kortom, alles overzichtelijk, marktconform en efficiënt onder 1 dak.

Werkmaterieel (kranen, bobcats, vorkheftrucks)
Naast de dekking in het kader van Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) voor schade toegebracht aan derden kan tevens verzekerd worden een zgn. “All Risks” dekking of een Brand/diefstal dekking ten behoeve van het verzekerde materieel. Deze risico’s kunnen wij afhankelijk van risico en omvang op de beurs of in de provinciale markt onderbrengen

Documenten
Europees-schadeformulier
Werkmaterieelverzekering formulier