Arbeidsongeschiktheid ondernemer
Als ondernemer kunt u in geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of gebrek niet langer een beroep doen op de overheid. De Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen is afgeschaft per 1 augustus 2004. Hierdoor is het van groot belang dat u uw inkomen als gevolg van een calamiteit afdekt zodat uw inkomen en bedrijfscontinuïteit gewaarborgd zijn.

Arbeidsongeschiktheid werknemer
Je bent werknemer en raakt geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Dan kun je er flink in inkomen op achteruitgaan. Met de WGA-hiaatverzekering ben je verzekert van een aanvulling op de WGA-vervolguitkering.

Wat is de WGA?
Zoals u weet is de wetgeving op het gebied van arbeidsongeschiktheid de afgelopen jaren behoorlijk gewijzigd. Het financiële tekort dat kan ontstaan in geval van arbeidsongeschiktheid heeft tot gevolg dat veel werknemers in geval van arbeidsongeschikt niet de gewenste 70% van het salaris ontvangen als uitkering. 

De Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WGA regelt je inkomensvoorziening als je gedeeltelijk arbeidsgeschikt bent. Je hebt recht op een WGA-uitkering als je:

–       tussen de 35 en 80% arbeidsongeschikt bent;
–       als je wel volledig (tussen de 80 en 100%), maar niet voor altijd (‘duurzaam’) arbeidsongeschikt bent.

WGA-Excedent verzekering
Werknemers die een inkomen hebben boven de WIA-loongrens (2014 Euro 51.417,-) hebben een aanvullend tekort aangezien men maximaal WIA-premies betaalt tot de WIA-loongrens. Dit betekent dat wanneer u 70% van het salaris wenst te verzekeren, de navolgende berekening dient toe te passen, te weten: 70% van het salaris -/- 70% v/d WIA-loongrens = de te verzekeren rente.

De genoemde producten zijn zowel op individuele basis als collectief te verzekeren. De kosten zijn fiscaal aftrekbaar zowel privé als zakelijk.

Ziektekostenverzekering
De ziektekostenpremies zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Er zijn vele aanbieders met legio productmogelijkheden. U ziet door de bomen het bos niet meer. Laat ons u een concurrerend voorstel presenteren tegen goede en op maat gesneden voorwaarden.