Zoeken
  • Jeffrey van der Laan

Aanvraag voor de zesde Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geopend

Werkgevers kunnen sinds 26 juli 2021 bij het UWV een aanvraag indienen voor NOW 6. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege corona met een omzetverlies te kampen hebben.


In dit artikel leest u meer informatie over de NOW 6 en over de laatste update met betrekking tot het uitstel van betaling voor belastingen.

NOW 6 De hoofdlijnen van de NOW 6 komen overeen met de eerdere NOW-regelingen. Dit betekent dat u NOW kunt aanvragen indien u over drie aaneengesloten maanden in de periode juli 2021 tot en met november 2021 gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% verwacht vergeleken met 2019.

De berekening van de tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in februari 2021. Deze loonsom wordt verhoogd met 40 procent om extra kosten te compenseren en vervolgens vermenigvuldigd met het percentage omzetverlies. De tegemoetkoming compenseert vervolgens 85 procent van de uitkomst.

Het UWV betaalt 80 procent van de tegemoetkoming als voorschot. Dit voorschot betaalt het UWV in drie termijnen binnen een periode van ongeveer drie maanden. Het restant wordt uitbetaald bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming.

Maximaal 80 procent omzetverlies

Ten opzichte van eerdere NOW-regelingen is er wel sprake van een versobering. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, is het omzetverlies in de NOW 6 gemaximeerd op 80 procent. Voor bedrijven die een omzetverlies van meer dan 80 procent verwachten, mag in de berekening van de NOW dus ook slechts rekening worden gehouden met een omzetverlies van 80 procent.

Ter illustratie: stel u verwacht een omzetverlies van 60 procent in de periode juli 2021 tot en met september 2021. Uw loonsom in februari 2021 bedraagt 100.000 euro. De berekening van de tegemoetkoming is dan als volgt: 100.000 euro + 40 procent (opslag) = 140.000 euro x 60 procent (omzetverlies) = 84.000 euro x 85 procent (compensatie) = 71.400 euro. Let op! de voorwaarden van de NOW 6 luisteren zeer nauw en zijn te uitgebreid om volledig te beschrijven in dit artikel. Laat u daarom vooraf goed informeren alvorens u de NOW 6 gaat aanvragen.

Uitstel van betaling voor belastingen verlengd Het kabinet heeft de periode waarin u uitstel van betaling voor belastingen kunt aanvragen verlengd tot 1 oktober 2021. Heeft u nog niet eerder uitstel van betaling voor belastingen of verlenging hiervan aangevraagd, dan kunt u dit nu alsnog doen. Heeft u eerder al verlenging van het uitstel van betaling voor belastingen gekregen, dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 oktober 2021.

Na 1 oktober 2021 biedt de Belastingdienst u een ruime regeling voor terugbetalen. Deze start pas vanaf 1 oktober 2022. U kunt vervolgens in maximaal 60 maandelijkse termijnen uw belastingschuld aflossen. Zo heeft u tot uiterlijk 1 oktober 2027 de tijd. De invorderingsrente blijft tot en met 31 december 2021 beperkt tot 0,01 procent. Vanaf 1 januari 2022 gaat de invorderingsrente weer stapsgewijs omhoog: • 1% vanaf 1 januari 2022; • 2% vanaf 1 juli 2022; • 3% vanaf 1 januari 2023; en • 4% vanaf 1 januari 2024.

https://www.scheepvaartkrant.nl/index.php/partnerbijdrage/aanvraag-zesde-noodmaatregel-overbrugging-werkgelegenheid-now-geopend


11 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Ladingschade: de rol van de vrachtbrief bij bewijslevering

“Goed erin; goed eruit!”. Deze welbekende kreet van Claringbould vat de hoofdverplichting van de vervoerder samen. De vervoerder is gehouden de ten vervoer ontvangen goederen zonder vertraging ter bes

Wat vinden schippers van de Nederlandse vaarwegen?

In opdracht van Rijkswaterstaat en provincies voert I&O Research onderzoek uit naar de tevredenheid van binnenvaartschippers over de vaarwegen in Nederland. Met behulp van uw mening en die van collega