top of page
Zoeken

Bent u voorbereid in geval van een (brand)calamiteit?

Een brand zoals in januari 2011 bij chemieconcern Chemie-Pack in Moerdijk heeft enorme gevolgen gehad voor de onderneming zelf, de directie en werknemers, maar ook voor gedupeerde burgers en betrokken overheden.


Hoe kunnen bedrijven hun risico’s op grootschalige calamiteiten beheersen? Belangrijk is voor een up-to-date preventiebeleid en crisis-, communicatie- en continuiteitsplan zorg te dragen. Uit onderzoek blijkt dat veel bedrijven die zich vooraf niet goed hebben voorbereid op een calamiteit, niet in staat zijn om nog te herstellen en uiteindelijk failliet gaan. Een goede voorbereiding is daarom het halve werk!?


Voor wat betreft de verzekerbaarheid van betreffende risico’s zijn in ieder geval de navolgende verzekeringen van belang:


Brand-, Bedrijfsschade-, Extra Kosten –, Reconstructie -, Milieuschade verzekering alsmede opruimingskosten


Bedrijfsactiviteiten kunnen door een calamiteit volledig stil komen te liggen. Dit betekent geen omzet en werknemers die werkloos thuis zitten.


Hoe snel kan het bedrijf herstarten met haar activiteiten? Op welke wijze kan en mag weer herbouwd worden? Een calamiteit kan enorme financiële gevolgen hebben.


Een brand-/bedrijfsschade verzekering kan deze gevolgen zoveel als mogelijk of zelfs geheel wegnemen. De materiële schade van de opstal en inventaris wordt vaak afgewikkeld op basis van de (getaxeerde) herbouw-, vervangings-, of nieuwwaarde.


De bedrijfsschade is lastiger te becijferen vanwege de soms complexe factoren die daarbij een rol spelen. Een vooraf opgestelde bedrijfsschade-analyse kan deze inzichtelijk maken.

De ervaring leert dat bij een grote brand de opruimingskosten één van de grootste schadecomponenten is. De meeste brandverzekeringen bieden uitsluitend dekking voor opruimingskosten voor “bovengronds” aanwezige verzekerde zaken tot veelal een percentage (10%) van het verzekerd bedrag van de opstal(len) e/o inventaris.


Saneringskosten na milieuschade kunnen zeer hoog zijn en een bedreiging vormen voor de financiële positie.

Op basis van gebeurtenissen heeft de overheid het principe “de vervuiler betaalt” opgenomen in de wet. Deze strengere wetgeving leidt tot hogere sanerings-en herstelkosten en vormt een aanzienlijke bedreiging voor de continuïteit van het bedrijf.

De milieuschade bestaat uit een aantal onderdelen:

  • De schade aan het eigen terrein als gevolg van stoffen die tijdens de brand in de bodem zijn gekomen.

  • De schade aan de directe omgeving als gevolg van het wegstromen van stoffen naar naastgelegen percelen.

  • De schade aan de gebieden die zijn verontreinigd via de lucht door bijvoorbeeld roetdeeltjes.

  • Onderzoekskosten ter vaststelling van de schade.

  • Kosten voor rechtsbijstand.

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven biedt een beperkte milieudekking. Een milieuschadeverzekering biedt echter een uitgebreide dekking tegen de financiële gevolgen van de wettelijke saneringsplicht in geval van milieuschade op de verzekerde locatie of derden locatie.


Daaronder vallen onder andere saneringskosten van de verzekerde locatie en locaties van derden. Bijvoorbeeld asbest of chemicaliën die in of op de grond terecht komen. Daarnaast zijn onderzoekskosten, bereddingskosten en verweer bijstand gedekt. Schade en kosten die het gevolg zijn van sanering zoals noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren en kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn vallen onder de dekking.


Advies BCi

  • Materiële schade verzekeren op basis van actuele taxatie(s).

  • Bedrijfsschade dekking op lijnen op basis van een grondige analyse.

  • Breng opruimingskosten volledig in beeld en regel zo nodig aanvullende dekking(en).

  • Onderzoek hoe milieuschade momenteel is verzekerd en/of aanvullende dekking gewenst is.Note: Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat u aan hetgeen hiervoor vermeld geen rechten kunt ontlenen.

17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ever Given: zeerecht in een notendop

Aan de hand van de ‘Ever Given’ die op 23 maart 2021 vast kwam te zitten in het Suezkanaal, behandelt Maarten Claringbould een aantal typisch zeerechtelijke onderwerpen: Hulploon, ladingschade en vert

Beschikt jouw pand al over energielabel A, B of C?

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw groter dan honderd vierkante meter minimaal beschikken over energielabel C. Voor eigenaren die dat niet op orde hebben, kunnen de gevolgen groot zijn. Denk aa

Comments


bottom of page