top of page

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

s' Morgens krijgt u een telefoontje van een medewerker met de mededeling: "Ik ben ziek en kan vandaag niet komen werken." Realiseert u zich wat de financiële gevolgen van een ziekmelding zijn voor uw onderneming? Kortdurend ziekteverzuim vangt u waarschijnlijk makkelijk op, maar wat als het een paar maanden duurt, Of jaren? U bent na 2 jaar loondoorbetaling ook nog eens 10 jaar financieel verantwoordelijk als een (ex-)medewerker arbeidsongeschikt wordt en in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) belandt. 

Verzekeringen ziekte en arbeidsongeschiktheid:

Wilt u een nadere toelichting over een verzekering? neem dan gerust contact met ons op.

 

Bent u benieuwd wat wij u kunnen aanbieden? vraag dan een offerte bij ons aan!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn er in diverse soorten en maten voor u als ondernemer en voor uw werknemers. 

Ziekteverzuimverzekering

U kunt als werkgever geconfronteerd worden met medewerkers die niet meer kunnen werken als gevolg ziekte of een ongeval. Dit kan aanzienlijke gevolgen hebben voor uw vermogenspositie aangezien u als werkgever verplicht bent om de eerste 2 jaar minimaal 70% van het brutoloon door te betalen aan uw zieke medewerker. 

Met een ziekteverzuimverzekering  verzekert u zich voor de loondoorbetalingsverplichting van uw zieke medewerkers. 

WGA-eigenrisicoverzekering

U kunt bij de Belastingdienst een aanvraag doen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA. Dit betekent dat u de eerste tien jaar zelf verantwoordelijk bent voor de WGA-uitkeringen en de re-integratie van uw werknemers. U kunt er voor kiezen om deze verplichtingen te verzekeren met de WGA-eigenrisicodragersverzekering.

WGA-hiaatverzekering voor werknemers

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt deze in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WGA-uitkering van het UWV. Met de WGA-Aanvullingsverzekering verzekert u voor uw werknemers een aanvulling op de WGA-uitkering tot minimaal 70% van het loon voordat hij ziek werd.

WIA-Excedentverzekering voor werknemers

Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij of zij in bepaalde gevallen een WIA-uitkering. Met de WIA Excedentverzekering verzekert u een aanvulling op de WIA-uitkering voor uw werknemers met een inkomen boven het maximum WIA-loon.

Wegam- / Wegasverzekering

U kunt als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade die uw medewerkers  oplopen in het verkeer “tijdens werktijd”.

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
bottom of page