top of page

Transport en logistiek

De wereld van het vrachtvervoer en bijbehorende logistieke activiteiten is sterk in beweging. Hierbij zijn vele partijen in verschillende hoedanigheden binnen de zogenoemde transportketen betrokken.  Mede gezien de complexiteit en de vele handelingen is de kans dat er zich een schade voordoet groot. Deze schade kan beperkt zijn, maar kan eveneens grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw onderneming.  

 

In dit kader is maatwerk is voor wat betreft het verzekeren van uw logistieke activiteiten, werkmaterieel, wagenpark en opslag en/of transport van groot belang. BCi biedt u een groot scala aan verzekeringsmogelijkheden om deze risico's af te dekken:

Verzekeringen transport en logistiek:

Wilt u een nadere toelichting over een verzekering? neem dan gerust contact met ons op.

 

Bent u benieuwd wat wij u kunnen aanbieden? vraag dan een offerte bij ons aan!

Logistieke aansprakelijkheidsverzekering

Bij het uitvoeren van logistieke diensten voor anderen kan schade ontstaan. Verzekerd is uw aansprakelijkheid voor door derden geleden schade.

Goederentransportverzekering / 

Goederentransportverzekering eigen vervoer

De goederentransportverzekering vergoedt schade aan goederen die wordt veroorzaakt tijdens transport door een vervoerder. De goederentransportverzekering eigen vervoer vergoedt schade aan uw gereedschappen, materialen en goederen die u zelf vervoert.

U kunt deze verzekering afsluiten als doorlopende verzekering, maar ook voor een eenmalige zending.

Land- / werkmaterieelverzekering

De land- / werkmaterieel verzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. u kunt hierbij kiezen uit de volgende dekkingen:

  • aansprakelijkheid standaard; 

  • aansprakelijkheid uitgebreid;

  • Casco standaard

  • casco uitgebreid

  • Schade aan andere zaken (schade aan eigen zaken);

  

Container trailer cascoverzekering / Container trailer aansprakelijkheidsverzekering

De CTC-verzekering vergoedt schade aan containers en opleggers. U kunt zowel uw eigen als gehuurde of geleende containers en opleggers verzekeren.

De CTA-verzekering vergoedt schade als gevolg van aansprakelijkheid voor materiële schade aan of verlies van containers, trailers, tanks, opleggers en andere soortgelijke objecten die u tijdelijk huurt of door middel van een interchange agreement onder u heeft.

(Zakelijke) autoverzekering

De (zakelijke autoverzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door u zakelijke personenauto of met uw zakelijke personenauto. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun u zich verzekeren voor schade aan uw eigen zakelijke personenauto.

En u kunt kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Bestelautoverzekering

De bestelautoverzekering vergoedt schade aan anderen die wordt veroorzaakt door de bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kut u schade aan uw eigen bestelauto verzekeren, zoals Beperkt of Volledig Casco of andere aanvullende dekkingen.

Vrachtautoverzekering

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw vrachtauto(‘s). De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wagenparkverzekering

Met een wagenparkverzekering heeft u alle bedrijfsauto’s in een wagenpark in één keer goed verzekerd. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun u zich verzekeren voor schade aan uw eigen zakelijke personenauto en kunt u kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Ongevallenverzekering inzittenden / schadeverzekering inzittenden

Deze ongevallenverzekering inzittenden keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

De schadeverzekering inzittenden vergoedt bij een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden van uw auto. Dit is een aanvullende verzekering bij uw autoverzekering.

Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekering

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp bij een verkeersongeluk en bij conflicten over de aankoop of reparatie van uw motorrijtuig.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 8
bottom of page