top of page

Aansprakelijkheid en recht

In het bedrijfsleven vinden allerlei handelingen en gebeurtenissen plaats waarbij u een verbintenis ofwel een vermogensrechtelijke band aangaat met derden. Dit kan bijvoorbeeld een verbintenis zijn die voortvloeit uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad.

Degene die zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet of niet goed nakomt, is in beginsel verplicht de schade die de ander daardoor lijdt te vergoeden. Ditzelfde geldt voor diegene die een onrechtmatige daad pleegt.

Om dekking te bieden tegen de vermogensschade die hiermee gemoeid kan gaan biedt een aansprakelijkheidsverzekering vaak uitkomst. Is een ander aansprakelijk voor uw schade dan zijn er misschien juridische stappen nodig om de schade vergoed te krijgen. Een rechtsbijstandverzekering kan dan erg welkom zijn. 

Verzekeringen aansprakelijkheid en recht

Wilt u een nadere toelichting over een verzekering? neem dan gerust contact met ons op.

 

Bent u benieuwd wat wij u kunnen aanbieden? vraag dan een offerte bij ons aan!

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven

Deze verzekering beschermt de vermogenspositie van uw bedrijf tegen aanspraken tot vergoeding van schade. De verzekering biedt dekking voor uw aansprakelijkheid voor de schade van derden (onder wie uw medewerkers) die is veroorzaakt door uw bedrijf, uw medewerkers, uw producten of door uzelf.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt aansprakelijkheid als je bedrijf wettelijk aansprakelijk is voor de vermogensschade van derden die onstaat door een beroepsfout van je bedrijf of je medewerkers.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten bij het uitoefenen van hun bestuursfunctie.

Wegam- / Wegas- / SVI-verzekering

U kunt als werkgever aansprakelijk gesteld worden voor schade die uw medewerkers  oplopen in het verkeer “tijdens werktijd”.

Met deze verzekering bent u als werkgever verzekerd tegen schade die uw medewerkers bij een verkeersongeval tijdens hun werk oplopen.

Rechtsbijstandverzekering

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp en advies bij een onverwacht conflict dat is ontstaan door het verrichten van activiteiten van uw bedrijf of beroep. Ook krijgt u een vergoeding voor de kosten van deze juridische hulp. Dit zijn onder andere proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
bottom of page