top of page

Bedrijfsmiddelen en bedrijfsschade

De gevolgen van een bedrijfsbrand reiken vaak verder dan alleen de materiële schade. De kernactiviteiten en zelfs de continuïteit van uw bedrijf kan in het geding komen. Gelukkig zijn deze risico's goed te verzekeren en kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen om deze risico's te mitigeren e/o te minimaliseren.

Veel bedrijven hebben bedrijfsmiddelen nodig om hun primaire bedrijfsactiviteiten uit te kunnen oefenen. U als ondernemer heeft er belang bij dat de bedrijfsmiddelen in geval van schade zo snel mogelijk hersteld worden. Dit kan een significante invloed hebben op het vermogen van uw onderneming. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u hierbij eveneens goed tegen verzekerd wenst te zijn en zijn u hierbij graag van dienst.

Brandverzekeringen

Bedrijfsmiddelen

Overig

Wilt u een nadere toelichting over een verzekering? neem dan gerust contact met ons op.

 

Bent u benieuwd wat wij u kunnen aanbieden? vraag dan een offerte bij ons aan!

Gebouwenverzekering

Deze verzekering vergoedt schade aan uw bedrijfsgebouw(en), bedrijfsuitrusting/inventaris en/of goederen.

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering verzekert de financiële gevolgen wanneer uw bedrijfsvoering door schade aan uw bedrijfsuitrusting/inventaris, goederen en/of gebouwen geheel of gedeeltelijk komt stil te liggen. Zo kunt u de vaste bedrijfslasten (waaronder lonen en salarissen) blijven (door)betalen.

Inventaris- / goederen- / huurdersbelangverzekering

Deze verzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade aan uw inventaris, uw goederen en, als u huurder bent van het gebouw, het huurdersbelang.

Glasverzekering

Deze verzekering vergoedt de schade door breuk van glas.

Werkmaterieelverzekering

De werkmaterieelverzekering vergoedt schade door of aan uw werkmaterieel. u kunt hierbij kiezen uit de volgende dekkingen:

  • aansprakelijkheid standaard; 

  • aansprakelijkheid uitgebreid;

  • Casco standaard

  • casco uitgebreid

  • Schade aan andere zaken (schade aan eigen zaken);

Wagenparkverzekering

Met een wagenparkverzekering heeft u alle bedrijfsauto’s in een wagenpark in één keer goed verzekerd. De verzekering voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Daarnaast kun u zich verzekeren voor schade aan uw eigen zakelijke personenauto en kunt u kiezen voor verdere aanvullende dekkingen.

Machinebreukverzekering / Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering dekt materiële schade aan bedrijfsmatig gebruikte machines. Ook bedrijfsschade en extra kosten als gevolg van de materiële schade zijn mee te verzekeren.

Construction all risk verzekering

De CAR-verzekering dekt schade aan door u in aan- of verbouw zijnde werken. Ook schade aan werken tijdens de onderhoudstermijn kan worden meeverzekerd. U kunt kiezen voor een aflopende CAR-verzekering, die specifiek voor één bouwproject kan worden afgesloten, of een doorlopende CAR-verzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd.

Garageverzekering

Een garageverzekering vergoedt schade aan anderen als gevolg van uw werkzaamheden, en schade aan anderen die toegebracht is door uw motorrijtuigen of die van uw klanten als u deze onder u heeft voor reparatie of onderhoud. U kunt ook kiezen voor aanvullende dekkingen.

Cyberverzekering

Met deze verzekering verzekert u uw bedrijf tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies of diefstal van gegevens en cyber-aanvallen.

Tentoonstellingsverzekering

Met deze verzekering kunt u uw goederen verzekeren op een tentoonstelling of beurs. Dit kan een aflopende polis zijn voor één tentoonstelling of een doorlopende polis voor een aantal wisselende tentoonstellingen per jaar.

Evenementenverzekering

Deze verzekering dekt de risico's die zijn verbonden aan het organiseren van een evenement.

Computer- en elektronicaverzekering

Deze verzekering dekt schade aan uw elektronica. Naast computers en randapparatuur kan het gaan om de telefooninstallatie, weeg- en kassasystemen en kopieerapparatuur.

Extra kostenverzekering

Deze verzekering dekt de kosten om uw bedrijf voort te zetten bij (dreigende) stilstand als gevolg van materiële schade. Zodat u bijvoorbeeld tijdelijk andere bedrijfsruimte, machines en computerapparatuur kunt huren.

Reconstructieverzekering

De reconstructieverzekering vergoedt extra kosten die na een verzekerd evenement worden gemaakt om de vernietigde of beschadigde administratie, ontwerpen, tekeningen en dergelijke te reconstrueren.

Fraudeverzekering

Deze verzekering dekt directe schade die u lijdt door het verloren gaan van waarden, of het ontstaan van een schuld als gevolg van fraude gepleegd door uw personeel en/of als gevolg van oplichting door derden (anderen dan u personeel).

Geldverzekering

Deze verzekering vergoedt de schade wanneer contant geld of waardepapieren van je bedrijf verloren gaan. Het gaat daarbij om geldverlies door onder andere gewelddadige overvallen, diefstal uit de kluis na inbraak en vals geld. Je geld is tijdens transport ook verzekerd tegen diefstal.

Huurdervingsverzekering

Wanneer een verhuurd gebouw of een gebouw dat bestemd is om te worden verhuurd geheel of gedeeltelijk verloren gaat door een verzekerd evenement dan ontvangt de verhuurder geen of minder huur. De huurdervingsverzekering dekt dit risico op huurverlies.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Anchor 12
Anchor 13
Anchor 14
Anchor 15
Anchor 16
Anchor 17
Anchor 18
Anchor 7
bottom of page