top of page

Scheepvaart

Nederland is een handelsland en daarin staat de scheepvaart al eeuwenlang centraal. De afgelopen decennia heeft de maritieme techniek, het scheepsdesign en de maritieme infrastructuur enorme ontwikkelingen doorgemaakt. Deze trend zal zich in de toekomst alleen maar doorzetten als gevolg van een toename van goederentransport over water alsmede strenger wordende wet- en regelgeving en milieu-eisen.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat u als maritieme ondernemer elke dag opnieuw voor een uitdaging staat, in een markt die sterk aan verandering onderhavig is en een markt waarbij innovatie en flexibiliteit een grote rol speelt. Dit alles heeft tot gevolg dat uw belangen en risico's steeds verder toenemen. 

Voor u als ondernemer is het te allen tijden van belang om uw risico's in kaart te brengen die de continuïteit van uw bedrijf in economisch, financieel en/of sociaal opzicht bedreigen.

BCi is gespecialiseerd in het adviseren van en bemiddelen in maritieme verzekeringen en helpt u hier graag bij.

Wilt u een nadere toelichting over een verzekering? neem dan gerust contact met ons op.

 

Bent u benieuwd wat wij u kunnen aanbieden? vraag dan een offerte bij ons aan!

Binnenvaart

Binnenvaartcascoverzekering

De binnenvaartcascoverzekering verzekert schade aan uw schip (cascoschade). Ook vergoedt deze verzekering de schade die u bij een aanvaring veroorzaakt. 

P&I-verzekering

Deze verzekering biedt dekking tegen aansprakelijkheid voor o.a. milieuverontreiniging, dood en lichamelijk letsel van bemanning of derden, schade aan de lading, schade aan derden door aanvaring en wrak opruimingskosten.

Tijdverletverzekering

Deze verzekering staat in relatie met de cascoverzekering en dekt het financiële verlies (bedrag per dag) indien het schip als gevolg van een gedekt evenement onder de cascoverzekering  voor langere tijd stilligt in verband met reparatie van het schip en/of machines. Hiermee worden de vaste lasten en netto winst afgedekt.

Lastaansprakelijkheidsverzekering

De lastaansprakelijkheidsverzekering verzekerd schade die ontstaat tijdens aan en van boord takelen van auto's en/of overige zaken welke eigendom zijn van verzekerde en/of derden.

Aan- / ombouwverzekering

De aanbouwverzekering verzekert schade die ontstaat tijdens de aan- of verbouw van uw schip.

Molestverzekering

Het oorlogs- en stakersrrsico is standaard uitgesloten op een binnenvaartcascoverzekering. De molestuitsluiting geldt niet alleen voor schade aan het verzekerde schip zelf, maar ook voor schade aan derden. Deze risico's worden door BCi meeverzekerd door opname van de ''molestclausule".

Charterers liability

Het komt regelmatig voor, dat een schip wordt gehuurd om het vervolgens wel zelf te exploiteren.
De huurder (charterer) loopt dezelfde en soms hogere aansprakelijkheidsrisico’s als de eigenaar van het schip, wanneer deze laatste zelf met het schip vaart. Daarnaast kan de huurder ook nog eens door de eigenaar aansprakelijk worden gesteld voor schade toegebracht aan het schip zelf.

 

Deze aansprakelijkheidrisico’s kan een huurder verzekeren onder een zgn. Charterers Liability verzekering.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Zeevaart

Zeevaart

Basis elementen van deze dekking zijn vergelijkbaar aan de verzekering voor de binnenvaart. Deze verzekeringen worden veelal beheerst door van origine Engelse voorwaarden en bepalingen. Dit maakt het ook mogelijk om makkelijker risico’s internationaal te kunnen onderbrengen bij de diverse verzekeraars. Internationale plaatsing van risico’s is in de zeevaart gebruikelijker dan in de binnenvaart. Evenals in de binnenvaart is er een grote diversiteit aan type en gebruik van de vaartuigen waarop de verzekering zo goed mogelijk wordt afgestemd middels aanvullende clausules en bepalingen.

Pleziervaart

Pleziervaartuigverzekering

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot (géén woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen.

Anchor 8
bottom of page