Zoeken
  • Jeffrey van der Laan

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Op 1 januari 2024 gaat het asbestverbod in. Dat betekent dat voor die datum alle daken (zoals golfplaten en dakleien) waar asbest is blootgesteld aan de buitenlucht verwijderd moeten zijn. De regeling is van invloed op zowel particulieren als ondernemers.


Asbest: wat is dat?

Asbest is een verzamelnaam voor zes mineralen en bestaat uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels. In het verleden werd asbest vaak gebruikt vanwege de goede eigenschappen. Het was namelijk goedkoop, sterk, slijtvast en bestand

tegen hoge temperaturen. U vindt asbest tegenwoordig nog in oude gebouwen en producten (zoals vloerbedekking, apparaten en schoorsteenpijpen).

Helaas bleek asbest na verloop van tijd toch niet zo goed als gedacht. De stof is namelijk behoorlijk schadelijk voor mensen. De vezels kunnen o.a. verschillende vormen van kanker en asbestose veroorzaken.


Het asbestverbod vanaf 2024

Wat houdt het asbestverbod in? Het is een verbod voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht. Het geldt dus niet voor asbesthoudend materieel aan de binnenzijde van gebouwen.


Denk aan asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal onder de dakbedekking. Bovendien richt het verbod zich puur op de dakbedekking zelf en dus niet op de gevelpanelen, dakgoten en boeidelen.


Het jaar 2024 is bewust gekozen voor het asbestdakenverbod. Het ligt namelijk precies dertig jaar verder dan 1994: het moment dat de toepassing van asbesthoudende materialen in Nederland verboden werd.


Asbest verwijderen en de gevolgen

Als u een gebouw bezit met een asbesthoudend dak, moet u voor 1 januari 2024 het asbest verwijderd hebben. Wacht daar dus niet mee tot het laatste moment!


De kans is namelijk groot dat er na verloop van tijd geen bedrijven meer beschikbaar zijn om het asbest op tijd te verwijderen. Bovendien zal de prijs op dat moment ook stukken hoger zijn.


Via de provincie waar u gevestigd bent, komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie. Daarnaast kan het initiatief van de Rijksoverheid, www.asbestversnelling.nl uitkomst bieden.

Het gezamenlijk inkopen met andere ondernemers in uw directe omgeving levert misschien ook een besparing op. Vraag een offerte aan voor een gezamenlijk asbestsaneringsproject.


3 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

De gevolgen van brandschade

Brandschade is alle schade als gevolg van vuur. Dus ook – volgens vrijwel alle verzekeraars – roet-, rook- en blusschade. De gevolgen van brandschade kunnen enorm zijn. Maar liefst de helft van door b

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet de internationale trend tot criminalisering van het scheepvaartrecht zich onverminderd door. Met de hercodificatie wordt deze repressie