top of page
Zoeken

De uitbreiding van de elektronische meldplicht treedt in werking op 01-12-2021

Op 1 december van dit jaar wordt voor alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) verplicht gesteld dat zij zich elektronisch melden op alle waterwegen waar het RPR van toepassing is.


Het Comité Politiereglement is zich bewust van de technische moeilijkheden die sommige schippers zouden kunnen ondervinden om te voldoen aan de nieuwe voorschriften en heeft daarom tijdens de vergadering van 27 oktober van dit jaar besloten de nationale politieautoriteiten aan te bevelen om vanaf de datum waarop deze elektronische meldplicht ingaat, een gedoogperiode te voorzien.


Deze gedoogperiode is bedoeld als een periode waarin de bevoegde autoriteit alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het RPR die zich nog niet elektronisch melden, rechtstreeks benadert. De autoriteit kan afzien van een boete wanneer hiervoor goede redenen bestaan. Met andere woorden: de bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen voor afzonderlijke gevallen gedurende

een periode van drie maanden na het van kracht worden van de verplichting om elektronisch te melden, een zekere tolerantie tonen. Het feit dat er voor drie maanden een gedoogregeling wordt aanbevolen, wijzigt echter niets aan de datum waarop de elektronische meldplicht gaat gelden. Deze verplichting gaat onverminderd in op 1 december 2021.


De CCR wijst alle schepen en bijzondere transporten waarvoor deze regeling nu gaat gelden erop dat men vóór 30 november van dit jaar alle vereiste maatregelen moet treffen om de elektronische meldingen te kunnen versturen. Hiervoor moet zo snel mogelijk bij de Nederlandse autoriteit (Rijkswaterstaat) een aanvraag worden ingediend voor het aanmaken van een EDI-account.


De CCR raadt tevens aan om bij eventuele vragen over de uitbreiding van de elektronische meldplicht tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het RPR, die op 1 december van dit jaar van kracht wordt, de website van de CCR te raadplegen, waar een aparte webpagina is voorzien onder de titel “Elektronisch melden (ERI)”. Deze webpagina is bijgewerkt en geeft toegang tot alle referentiedocumenten, met inbegrip van de FAQ’s (veelgestelde vragen): https://www.ccr-zkr. org/12040800-nl.html.

6 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Ever Given: zeerecht in een notendop

Aan de hand van de ‘Ever Given’ die op 23 maart 2021 vast kwam te zitten in het Suezkanaal, behandelt Maarten Claringbould een aantal typisch zeerechtelijke onderwerpen: Hulploon, ladingschade en vert

Comments


bottom of page