Zoeken
  • Jeffrey van der Laan

Schade ontstaan tijdens vervoer?

Het vervoer over zee van gekoelde en diepvriesproducten neemt al jaren een hoge vlucht. Het aantal gespecialiseerde koel- of reeferschepen wordt echter minder. In plaats daarvan vindt het vervoer steeds meer plaats in koel- of reefercontainers. Die reefercontainers worden vaak door de ladingbelanghebbende beladen (gestuffed), en afgesloten en verzegeld voor het vervoer aangeleverd aan de vervoerder. Wanneer tijdens het vervoer schade ontstaat doordat de temperatuur van de diepvriesproducten te hoog is opgelopen kan het voor de ladingbelanghebbende onder omstandigheden lastig worden om te bewijzen dat de schade tijdens het vervoer is opgetreden, zo blijkt uit een recent vonnis van de Rechtbank Rotterdam.


https://www.vantraa.nl/nl/kennis/ontdooide-vis-of-vis-die-niet-goed-ten-vervoer-is-aangeleverd/


6 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

De gevolgen van brandschade

Brandschade is alle schade als gevolg van vuur. Dus ook – volgens vrijwel alle verzekeraars – roet-, rook- en blusschade. De gevolgen van brandschade kunnen enorm zijn. Maar liefst de helft van door b

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet de internationale trend tot criminalisering van het scheepvaartrecht zich onverminderd door. Met de hercodificatie wordt deze repressie