Zoeken

Wat vinden schippers van de Nederlandse vaarwegen?

In opdracht van Rijkswaterstaat en provincies voert I&O Research onderzoek uit naar de tevredenheid van binnenvaartschippers over de vaarwegen in Nederland. Met behulp van uw mening en die van collega schippers wordt in kaart gebracht hoe de binnenvaart de vaarwegen beleeft, als het gaat om bijvoorbeeld veiligheid, informatievoorziening en stremmingen. De resultaten worden o.a. gebruikt als input voor beleidsadviezen en verbeteracties.


Belevingsonderzoek binnen- en passagiersvaart 2021: https://www.startvragenlijst.nl/

3 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw groter dan honderd vierkante meter minimaal beschikken over energielabel C. Voor eigenaren die dat niet op orde hebben, kunnen de gevolgen groot zijn. Denk aa

Het nieuwe bulletin over de Europese binnenvaart dat door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie wordt uitgebracht, is onlangs verschenen. Het volledig